Комплекси вправ і завдань для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У цій публікації представлено комплекси вправ і завдань з тем “DairyProduction” та “MeatProcessing”, розроблених автором для формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні студентів, що навчаються за спеціальністю 181Харчові технології в процесі самостійної роботи. Сформульовано практичні, професійно орієнтовані, освітні,розвивальні та виховні цілі. Визначено етапи формуванняангломовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчовихтехнологій – підготовчий і основний. Основний етап всвою чергу складається з рецептивно репродуктивного, рецептивно продуктивного та продуктивного підетапів. This paper presents the series of English activities “Dairy Production” and “Meat Processing” for building preservice food technologist’s speech production competence in the process of selfdirected studying. These exercises are created on the base of special selected authentical professional oriented video texts. The practical, professional, educative, development and educational objects are defined. The stages of building preservice food technologist’s speech competence are determined in this paper: the stage of preparation and the main stage. The main stage consists of receptivereproductive, receptiveproductive and productive substages.

Опис

Ключові слова

майбутні фахівці з харчових технологій, основний етап, комплекс вправ і завдань, підготовчий етап, рецептивно репродуктивний, рецептивно продуктивний та продуктивний підетапи, preservice food technologists, the series of English activities, the stage of preparation;, the main stage, receptivereproductive substage, receptiveproductive substage, productive substage, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Комплекси вправ і завдань для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні / Г. А. Бойко // Іноземні мови. – 2020. – № 1. – С. 49–52.

Зібрання