Характеристика та найближчі перспективи розвитку вітчизняного кондитерського ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено стан та проведено аналіз вітчизняного кондитерського ринку за видами продукції. В процесі аналізу виявлено позитивні зміни та негативні фактори, що гальмують розвиток кондитерської галузі. Запропоновані конкретні заходи щодо зміцнення позицій українських підприємств, виробників кондитерської продукції.
Probed the state and a domestic pastry market analysis is conducted after the types of products. In the process of analysis found out positive changes and negative factors which brake development of pastry industry. Concrete measures are offered in relation to strengthening of positions of the Ukrainian enterprises, producers of pastry products.

Опис

Ключові слова

кондитерський ринок, pastry market, вітчизняні виробники, обсяги виробництва, споживчий попит, розвиток галузі, domestic producers, production volumes, consumer demand, development of industry, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Климаш, Н. І. Характеристика та найближчі перспективи розвитку вітчизняного кондитерського ринку / Н. І. Климаш // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2008. – № 26. – С. 52–55.

Зібрання