Дослідження процесу виділення паперової використаної упаковки повітряним способом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено матеріали дослідження процесів переміщення паперовоївикористаної упаковки повітряним способом. Побудовані аналітичні моделі на основі енерге тичних співвідношень. Presents ma rials research protsesov movement of packaging made of paper air-way. The analytical model based on energy relations.

Опис

Ключові слова

аеродинамічний опір, рівняння руху, аеросепарація, транспортування, equation of motion, aeroseparatsiya, transportation, air resistance, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Якимчук, М. В. Дослідження процесу виділення паперової використаної упаковки повітряним способом / М. В. Якимчук, К. В. Васильківський, Н. В. Пушкіна // Харчова промисловість. – К. : НУХТ, 2008. - № 7. – С. 99-101.

Зібрання