Інформаційні технології в інноваційному розвитку сільськогосподарських консультаційних служб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті запропоновані основні напрями впровадження інформаційних технологій для інтенсифікації інформаційної діяльності сільськогосподарських консультаційних служб. In article directions of innovational information and intensification of information activity in agricultural extension services are described.

Опис

Ключові слова

інформаційна технологія, сільськогосподарське дорадництво, innovation, information technologies, agricultural extensions services, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Шаповал, О. Ф. Інформаційні технології в інноваційному розвитку сільськогосподарських консультаційних служб / О. Ф. Шаповал // Науковий вісник Національного аграрного Університету. – 2008. - Вип. 131. – С. 340-348.

Зібрання