До питання про передачу просторового фазо модульованого оптичного сигналу крізь середовища із непередбачуваними фазовими збуреннями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена розв'язанню задачі передачі інформації про зміни в просторовому розподілі хвильового фронту оптичного зображення за умов його проходження через шар простору, в якому відбуваються неконтрольовані збурення фази поля по перетину пучка. Пропонується новий підхід, що базується на голографічному принципі компенсації спотворень хвильового фронту на шляху оптичного зображення під час його голографічного запису. The work is devoted to the decision of a problem of transferring information about changes in the spatial distribution of the optical wave front image under condition of its passage through the layer of space in which there are uncontrolled indignations of a phase of a field on section of the beam. The new approach which is based on the holographic principle indemnification of change of wave front on a way the optical image during his holographic record is offered.

Опис

Ключові слова

збурення, фаза поля, голографія, хвильовий фронт, спотворення, інтерференція, interference, phase of a field, holography, wave-front, distortion, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Держипольська, Л. А. До питання про передачу просторового фазо модульованого оптичного сигналу крізь середовища із непередбачуваними фазовими збуреннями / Л. А. Держипольська, Н. В. Медвідь, О. О. Ільїн // Вісник ДУІКТ. – 2009. - № 7(4). - С. 412-416.

Зібрання