Теоретичні аспекти вибору кадрової стратегії на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка кадрової стратегії подібна з розробкою стратегії розвитку організації та складається у визначенні курсу дій, часу їх реалізації, показників оцінки процесу та розробки планів організаційно - технічних заходів щодо реалізації цього курсу дій. Development of the personnel strategy is similar to the working out of the organization development strategy, and consists from determining of the actions course, time of implementation, of the process evaluation indexes and development of the plans of organizational - technical measures to implement this course of action.

Опис

Ключові слова

довідник кваліфікаційних характеристик, рівні роботи HR- менеджерів, кадрова стратегія, споживча стратегія, партнерська стратегія, ідентифікаційна стратегія, ідеалістична стратегія, listing of the qualifying characteristics, levels of the HR-managers’ work, personnel strategy, consumer strategy, partnering strategy, identification strategy, idealistic strategy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Теоретичні аспекти вибору кадрової стратегії на підприємствах / В. О. Москаленко // Агросвіт. – 2009. – № 14. - С. 23-27.

Зібрання