До питання про роль держави в системі соціального захисту населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

Поглиблено зміст соціального захисту населення в сучасних умовах. Доведено, що в Україні держава залишається провідним інститутом системи соціального захисту. Запропоновано основні напрямки удосконалення соціальної політики держави щодо створення ефективної гнучкої системи соціального захисту населення у найближчій перспективі.
The contents of social protection of the population in modern conditions is deepened. It is proved, that the state remains the leading institute of the system of social protection in Ukraine. The basic directions of improvement of social policy of the state in creation of the effective flexible system of social protection of the population in the nearest prospect are offered.

Опис

Ключові слова

соціальний контракт, соціальний захист, соціальне страхування, держава, інститут, social contract, social protection, social insurance, state, institute, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Соломка, О. М. До питання про роль держави в системі соціального захисту населення / О. М. Соломка // Наукові праці НУХТ. - 2009. - № 31 - С. 91-94.

Зібрання