Взаємодія фосфатної кислоти з карбонатним осадом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методами хімічного аналізу вихідних реактивів, рН-метрії фільтраційних розчинів, термогравіметрії та рентгенофазового аналізу вивчено взаємодію фосфатної кислоти з промисловим карбонатним осадом. Встановлено природу сполук в отриманих повітряно сухих, прожарених при 660 і 850 оС, сумішах продуктів реакції. Визначено температури їх дегідратації, взаємодії і фазових переходів. Показано, що одержані результати можуть бути використані в процесі створення технології переробки. Methods of chemical analysis of initial reagents, pН-metry of filter solutions, thermogravimetry and X-ray diffraction are studied the interaction inter phosphoric acid and industrial carbonate precipitation. The nature of the compounds are installed in obtained of the dry air, calcined at 660 and 850 оC the reaction product mixture. The temperatures of dehydration, interaction and phase transitions are determined. It is shown that the obtained results can be used in the process of creation of technology for recycling of carbonate precipitation on the phosphate fertilizers.

Опис

Ключові слова

рентгенофазовий аналіз, карбонатний осад, фосфатна кислота, термогравіметрія, кафедра харчової хімії, x-ray analysis, carbonate sediment, phosphate acid, thermogravimetry

Бібліографічний опис

Взаємодія фосфатної кислоти з карбонатним осадом / О. П. Перепелиця, Т. В. Петренко, Б. С. Хоменко, М. М. Лазаренко // Український хімічний журнал. – 2016. – Т. 82, № 2. – С. 95-99.

Зібрання