Сорбційні характеристики твердого розчину Мn(ІІ)-Со(ІІ) дифосфатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Порівняно аналіз сорбційних характеристик досліджуваних дифосфатів і таких відомих сорбентів як гідроксиапатит і фосфати наоснові титану показав, що їх сорбційні властивості співставимі. Отримано експериментальні дані, що підтверджують можливість використання дифосфатів в якості сорбентів сорбентами в процесах очистки води від важких металів та радіонуклідів. Comparative analysis of the sorption characteristics of the studied diphosphates and such known sorbents as hydroxyapatite and phosphates on the basis of titanium showed that their sorption properties are comparable. The experimental data confirming the possibility of using diphosphates as sorbents by sorbents in the process of water purification from heavy metals and radionuclides are obtained.

Опис

Ключові слова

тверді розчини, дифосфати, сорбенти, очистка води, важкі метали, радіонукліди, solid solutions, diphosphates, sorbents, water purification, heavy metals, radionuclides, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Солод, Н. В. Сорбційні характеристики твердого розчину Мn(ІІ)-Со(ІІ) дифосфатів / Н. В. Солод, Г. М. Біла // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы ХІ-ой Международной конференции. – ТУ Варна, Болгария. – 2015. – Т. 1. – С. 122-127.

Зібрання