On belonging of Naftalevich-Tsuji products to a generalized convergence class

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

In terms of the zeros distribution, a class of Naftalevich-Tsuji products defined by the convergence of the integral is described, where and are positive continuous increasing to functions. В термінах розподілу нулів описаний клас добутків Нафталевича-Цудзі, визначений збіжністю інтеграла, де і – додатні неперервні зростаючі до функції.

Опис

Ключові слова

convergence class, entire function, maximal term, класи збіжності, ціла функція, максимальний член, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Gal, Yu. On belonging of Naftalevich-Tsuji products to a generalized convergence class / Yu. Gal, O. Mulyava, M. Sheremeta // Matem Studii. – 2002. – Vol.19. – № 1. – P. 44–54.

Зібрання