Удосконалення системи технічного водопостачаня енергетичного комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтована і доведена доцільність удосконалення системи технічного водопостачання енергетичного комплексу шляхом модернізації градирні з метою покращення її роботи і зменшення витрати води на неї як на значний об ’єкт водоспоживання в енергокомплексі. Приведено конструкцію модернізованої градирні баштового типу і окремих елементів системи технічного водопостачання ТЕЦ. Представлено результати аналітичних і проектно-конструкторських досліджень реконструкції й модернізації градирень теплоелектростанції та системи подачі технологічної води. Розроблений і представлений комплекс заходів щодо впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій у системі технічного водопостачання ТЕЦ.

Опис

Ключові слова

модернізація, ефективність, efficiency, modernization, градирня, теплоелектроцентраль, thermal power plant, cooling tower, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Павелко, В. І. Удосконалення системи технічного водопостачаня енергетичного комплексу / В. І. Павелко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 169–177.

Зібрання