Продовольча безпека на рівні домогосподарств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто стан продовольчої безпеки на рівні домогосподарств. Зазначено, що продовольча безпека на рівні країни не завжди гарантує продовольчу безпеку домогосподарства й окремих осіб у країні. Запропоновано класифікаційні ознаки вразливих груп населення. Проаналізовано динаміку витрат домогосподарств на харчові продукти, визначено структуру харчування домогосподарств, які мають різну кількість членів і дітей у їх складі, та найбільш вразливі категорії домогосподарств. . The article reviewes the status of food security at the house- hold level. Food security at the national level does not always guarantee the food security for households and individuals in the country. Classification features of the most vulnerable groups of population are presented in the article. The dynamics of household expenses for food is analyzed, and the food patterns of households having a different number of members and children and living in different regions of the country are determined.

Опис

Ключові слова

економічна доступність, домогосподарства, продовольча безпека, economic accessibility, household, food security, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Мостенська, Т. Г. Продовольча безпека на рівні домогосподарств / Т. Г. Мостенська // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 121-133.

Зібрання