Моделювання процесу руху зразка матеріалу в повітрі під дією повітряної вибухової хвилі.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процес взаємодії зразків різної геометричної форми та виду матеріалів з повітряною вибуховою хвилею. Для проведення досліджень запропоновано експериментальну маятникову установку. Проведено математичне моделювання руху зразка в повітрі під час взаємодії з повітряною вибуховою хвилею. В результаті отримана математична модель для визначення зусилля взаємодії в залежності від швидкості зразку в повітрі та структурно-механічних властивостей матеріалу. The process of interaction patterns of different geometry and type of material with an air blast. For research proposed experimental pendulum setup. The mathematical modeling of the sample in the air during interaction with an air blast. The result obtained mathematical model to determine the force of interaction depending on the speed of the sample in air and structural properties of the material.

Опис

Ключові слова

повітряна вибухова хвиля, air blast wave, надлишковий тиск, overpressure, швидкість руху, speed of movement

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Моделювання процесу руху зразка матеріалу в повітрі під дією повітряної вибухової хвилі / Н. В. Володченкова, О. Г. Левченко // Проблеми охорони праці в Україні. – 2012. - № 24. – С. 123-131.

Зібрання