Розрахунок коефіцієнта тепловіддачі при кипінні. Пароутворення при вимушеній конвекції. Кризи тепловіддачі при кипінні в трубах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості розрахунку коефіцієнта тепловіддачі за різних режимів кипіння у великому об’ємі, вертикальних та горизонтальних трубах (методики Кутателадзе, Міхєєва, Лабунцова та ін.). The features of the calculation of heat transfer coefficient at different modes of boiling in a large volume, vertical and horizontal pipes (methods Kutateladze, Mikheev, Labuntsov, etc.).

Опис

Ключові слова

коефіцієнт тепловіддачі, кипіння, вертикальні та горизонтальні труби, heat transfer coefficient, boiling, vertical and horizontal tubes, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Мельник, З. П. Розрахунок коефіцієнта тепловіддачі при кипінні. Пароутворення при вимушеній конвекції. Кризи тепловіддачі при кипінні в трубах : презентація / З. П. Мельник. – Київ, 2013. – 8 слайдів.

Зібрання