Інтенсифікація зброджування цукровмісних середовищ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведена оцінка впливів осмотичних тисків на динаміку зброджування цукровмісних середовищ, термодинамічні параметри, за яких бродіння може суміщуватися з простою перегонкою і безперервним видаленням етанолу та одержанням дистиляту з вмістом С2Н5ОН до 50 %. Завдяки стабілізації осмотичних тисків розчинів середовищ забезпечується можливість подовження бродіння. Показано, що спроби науковців-мікробіологів синтезувати осмофільні дріжджі-цукроміцети як складові бродильних середовищ продовжують залишатися нерозв’язаними. Ідею суміщення процесів бродіння і перегонки середовищ з метою стабілізації в них осмотичних тисків слід вважати перспективним напрямком розвитку бродильних технологій, метою яких є одержання етанолу. The evaluation of the osmotic pressure impacts on the dynamics of sugar containing media fermentation as well as the thermodynamic parameters under which fermentation can be combined with simple distillation and continuous removal of ethanol with obtaining the resulting distillate with up to 50 % of C2H5OH were given. Due to osmotic pressure stabilization of solutions, fermentation process continues. It is shown that the attempts to synthesize the osmophilic Saccharomycetes yeasts as fermentation media components still fail. The idea of combining the processes of fermentation and distillation of the environments in order to stabilize the osmotic pressure should be considered a promising line of fermentation technology, the aim of which is ethanol production.

Опис

Ключові слова

осмотичні тиски, osmotic pressure, бродіння, fermentation, мікроорганізми, microorganisms, етанол, ethanol, баланс, balance, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Чагайда, А. О. Інтенсифікація зброджування цукровмісних середовищ / А. О. Чагайда, В. А. Піддубний, І. Ф. Максименко, О. О. Бойко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 51. – С. 77–83.

Зібрання