Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні чинники, що перешкоджають розвитку підприємств харчової промисловості, вказано головні труднощі, з якими стикнулись підприємства у зв’язку зі вступом України у СОТ та впливом світової фінансової кризи, запропоновано можливі шляхи покращення існуючої ситуації. This article is about main factors which prevent the development of food industry’s enterprises. Principal problems of entering to WOT and word financial crisis’s influence for food producers are pointed, recommendation of improvement situation in the industry are proposed.

Опис

Ключові слова

чинники впливу, харчова продукція, харчова промисловість, factors of influence, food production, food industry, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Якимчук, Т. В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України / Т. В. Якимчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4 (106). – С. 162 -168.

Зібрання