Розвиток особистісних цінностей студентів в процесі навчання іноземним мовам як один із компонентів якісної освіти в технічному ВУЗі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається новітній підхід до якісного навчання комунікативних навичок з іноземних мов студентів-нефілологів, який враховує соціо-психологічний аспект у структурі особистості, що впливає на розвиток її самоствердження, самооцінки, тобто особистісних цінностей людини.
The article concerns a novel approach to the qualitative teaching of communicative skills of foreign languages to students-nonphilologists, that regards the social and psychological aspect in personality structure and has an impact on the development of self-esteem and self-worth i.e. personal values of a speaker.

Опис

Ключові слова

структура особистості, personality structure, особистісні цінності, соціо-психологічний аспект, мотиваційна база, особистісна самооцінка і значущість, personal values, social and psychological aspect, motivation basis, personal self-esteem and self-worth, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Смірнова, Є. С.Розвиток особистісних цінностей студентів в процесі навчання іноземним мовам як один із компонентів якісної освіти в технічному ВУЗі / Є. С. Смірнова // Мова і культура. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. I (126). – С. 350–354.

Зібрання