Стратегічний аналіз конкурентних позицій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття розглядає методи аналізу конкурентних позицій підприємства та особливості їх використання щодо підприємств харчової промисловості, визначено принципові особливості формування конкурентних переваг.
Article examines the methods of analysis of the competitive position of the enterprise and especially their use of the food industry, defined the principle features of the formation of competitive advantage.

Опис

Ключові слова

стратегія, strategy, конкурентоспроможність, конкурентна позиція, competitiveness, competitive position, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Слободян, Н. Г. Стратегічний аналіз конкурентних позицій / Н. Г. Слободян // Харчова промисловість. — 2008. — Вип. 7. — С. 171-174.

Зібрання