Ресурсний потенціал культурно-пізнавального туризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито сутність поняття культурно-пізнавальний туризм і встановлено, що культурно-пізнавальний туризм є одним із видів туризму, головною метою якого є огляд пам’яток, а головною особливістю - насиченість поїздки екскурсійною програмою. Досліджені види туризму, метою яких є відвідування об’єктів культурної спадщини (без релігійних об’єктів). Висвітлені об’єкти, які відносяться до культурного та культурно-пізнавального туризму. Розкриті особливості ресурсного потенціалу туризму в цілому , та видів туризму зокрема. Охарактеризовані об’єкти Світової культурної спадщини ЮНЕСКО на території України. Розглянуто питання ресурсного потенціалу культурно-пізнавального туризму в Україні. The essence of the concept of cultural-educational tourism is revealed. It is established that cultural-educational tourism is one of the types of tourism the main purpose of which is the monuments visiting and the main feature -the richness of the trip excursion program. The types of tourism, the purpose ofwhich is to visit the objects of cultural heritage (without religious objects) are researched. The objects related to cultural and cultural-educational tourism are highlighted. The features of the resource potential of tourism in general and the types oftourism in particular are revealed. The objects of UNESCO World Cultural Heritage on the territory of Ukraine are characterized. The issue of resource potential of cultural-cognitive tourism in Ukraine is considered.

Опис

Ключові слова

туризм, культурно-пізнавальний туризм, культурний туризм, ресурсний потенціал, етнотуризм, кафедра туристичного та готельного бізнесу, tourism, cultural-educational tourism, cultural tourism, resource potential, ethno-tourism

Бібліографічний опис

Мельник, Л. В. Ресурсний потенціал культурно-пізнавального туризму в Україні / Л. В. Мельник, С. П. Батиченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2018. – № 15. – С. 3–6.

Зібрання