Податкові та позичкові фінанси: еволюція дилеми вибору джерел дефіцитного фінансування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено історичні аспекти використання податкових та боргових фінансів для фінансування дефіциту бюджету. Проаналізовано внесок українських учених-фінансистів у розвиток учення про бюджет, їх погляди на податки, дефіцит, державний борг. Визначені податки та державні борги як взаємодоповнюючі інструменти державних фінансів та особливості їх застосування на різних етапах розвитку суспільства. Studied historical aspects of tax and debt finance to fund the budget deficit. The contribution of Ukrainian scientists-financiers (T. Stepanov, M. Bunge, G. Sidorenko, S. Witte, I. Patlayevskyy, A. Isaev, V. Tverdokhlebov, Mytilini M., V. Andrushchenko) the development of the doctrine of the budget, their views on taxes, deficit, national debt. Designated taxes and public debt as complementary tools of public finance, and especially their application at various stages of development of society. Treat them as sources of funding shortfall for the needs of society need only in tandem, while considering the economic, social, political and other factors. Socially fair to finance current expenditure and current account revenues and a slight strengthening of the tax burden to finance capital expenditures allowable attract debt financing.

Опис

Ключові слова

бюджет, податки, дефіцит бюджету, державний борг, теорія фінансів, українська фінансова думка, budget, budget deficit, taxes, public debt, theory of finance, Ukrainian financial thought, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Бойко, С. В. Податкові та позичкові фінанси: еволюція дилеми вибору джерел дефіцитного фінансування / С. В. Бойко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2015. – Вип. 17 (6). – С. 13-19.

Зібрання