Вплив обводнення реактивного палива на експлуатаційні властивості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблему зміни якості вуглеводневого палива внаслідок їхнього обводнення під час експлуатації. Показано, що на сучасному етапі проблема фізико-хімічних зміну паливі під час експлуатації вирішення не повністю й потребує подальших досліджень.
The problem of changes in the quality hydrocarbon fuels due to their water content during operation. It is shown that at present the problem of physical and chemical change fuel during operation does not resolve completely and requires further research.

Опис

Ключові слова

енергоресурси, токсичнісь, паливо, умови експлуатаціїї, ароматичні вуглеводні, обводнене паливо, фільтрованість палива, окиснення, реактивне паливо, energy, toksychnis, fuel, exploited, aromatic hydrocarbons, flooded fuel, filterability of fuel, jet fuel, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Матвєєва, О. Л. Вплив обводнення реактивного палива на експлуатаційні властивості / О. Л. Матвєєва, О. В. Легенчук, А. В. Копиленко, О. М. Тимонін // Вісник Національного Технічного Університету України «КПІ». - 2008. - № 2(2). - С. 55-58.

Зібрання