Основні напрями модернізації обліку бюджетних установ у сучасних умовах господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуті основні напрямки удосконалення та модернізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України з метою забезпечення абсолютної відкритості та прозорості ведення обліку. Визначені чіткі та зрозумілі правила та єдині методологічні засади переходу на національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі , шляхи впровадження нового плану рахунків та фінансової звітності. In the articles considered basic directions of improvement and modernisation of record-keeping are in budgetary establishments of Ukraine with the aim of providing of absolute openness and transparency of registering. Clear and clear rules and only methodological principles of passing are offered to the national standards of record-keeping in the public sector, of introduction of new card of accounts and financial reporting

Опис

Ключові слова

державний сектор, бюджетні установи, міжнародні стандарти, національні стандарти, стандартизація, модернізація, стратегія, уніфікація, sate sector, budgetary establishments, international standards, national standards, standardization, modernization, strategy, standardization, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Момот, Л. В. Основні напрями модернізації обліку бюджетних установ у сучасних умовах господарювання / Л. В. Момот // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». - Донецьк, 2014. - С. 111-114

Зібрання