Використання різних варіантів програмного забезпечення бухгалтерського та податкового обліку основних засобів (фондів)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено питання обліку основних засобів у бухгалтерському і основних фондів у податковому обліку у програмних продуктах „1С:Підприємство 7.7, Бухгалтерія для України” і „1С:Підприємство 7.7, Комплексний облік”. Запропоновані варіанти програмного забезпечення бухгалтерського та податкового обліку основних засобів (фондів). Points of major means in business accounting and majro in tax accounting are investigated software "1C : Enterprise 7.7 for Ukraine and "1C:Integrated accounting". Variants of business accounting and tax accounting software of major facilitves (funds) are offered.

Опис

Ключові слова

облік, основні засоби, основні фонди, бухгалтерський облік, податковий облік, підприємство, програмне забезпечення, accounting, major means, major funds, business accounting, fax accounting, enterprise, software, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Використання різних варіантів програмного забезпечення бухгалтерського та податкового обліку основних засобів (фондів) / Н. М. Ткаченко, В. В. Квачан // Наукові праці НУХТ. - 2005. - №17. - С. 5-11.

Зібрання