Світові тенденції впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ISO 9001

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сучасні тенденції впровадження систем управління якістю, створених згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001, у господарську практику підприємств з урахуванням їх регіонального розмі щення. У процесі дослідження визначено суттєві особливості систем управлі ння якістю, що сприяють їх поширенню, а також виокремлено основні конкурентні переваги їх застосування. Проаналізовано динаміку розподілу впроваджених систем управління якістю відповідно до галузевої спрямова ності підприємств.

Опис

Ключові слова

система управління якістю, міжнародна організація із стандартизації (ISO), міжнародний стандарт ISO 9001, сертифікація, конкурентні переваги, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Осадчук, О. П. Світові тенденції впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ISO 9001 / О. П. Осадчук // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 115–121.

Зібрання