Аналіз стану сировинної бази та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств молочної промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто проблеми забезпеченості підприємств молочної промисловості України сировиною, виявлено причини скорочення обсягів виробництва молока, запропоновано шляхи подолання даних проблем.
In the article the problems of material well-being of enterprises of suckling industry of Ukraine are considered by raw material, found out reasons of cutback of productions milk, the ways of overcoming these problems are offered.

Опис

Ключові слова

підприємства молочної промисловості, молоко, enterprises of suckling industry, milk, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Слободян, Н. Я. Аналіз стану сировинної бази та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств молочної промисловості України // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 36, Т. 1. - С. 60-65.

Зібрання