Нічого не порушив, а травмувався

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз нещасних випадків на виробництві за матеріалами спеціальних розслідувань. Здійснено розподіл нещасних випадків з урахуванням порушників нормативно-правових актів з охорони праці. Проаналізовано основні види порушень. Розглянуто типові нещасні випадки, по’вязані з небезпечними діями сторонніх осіб. Розроблено рекомендації щодо запобігання травматизму з вини сторонніх осіб. The analysis of accidents at work is carried out on the basis of materials of special investigations. The distribution of accidents was carried out taking into account violators of regulatory and legal acts on labor protection. The main types of violations are analyzed. Typical accidents are considered, which are connected with dangerous actions of unauthorized persons. Recommendations for the prevention of injuries through the fault of unauthorized persons have been developed.

Опис

Ключові слова

нещасний випадок, несчастный случай, accident, порушення, violation of, стороння особа, extraneous person, інструктаж, briefing, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Романенко, Н. В. Нічого не порушив, а травмувався / Н. В. Романенко // Охорона праці. – 2017. – №6. – С. 38-40.

Зібрання