Contrôle de l'activité éducative dans l’apprentissage à distance des langues étrangères dans les établissements d'enseignement superieur

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

дистанційна освіта, іноземні мови, оцінка знань студентів, контроль, методи контролю, види контролю, засоби контролю, тестування, індивідуальна робота, distance education, foreign languages, assessment of students’ knowledge, control, control methods, types of control, means of control, testing, individual work, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Musiichuk, S. Contrôle de l'activité éducative dans l’apprentissage à distance des langues étrangères dans les établissements d'enseignement superieur / S. Musiichuk // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. – 2018. – Випуск 7/1 – C. 24-36.

Зібрання