Пектиновмісні порошки з жому бурякоцукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Tsukor Ukrayiny

Анотація

З’ясовано сучасні погляди на доцільність використання у раціонах харчування пектиновмісних біодобавок, отриманих із різних видів рослинної сировини, у тому числі з вторинних сировинних ресурсів. Показано перспективи використання з цією метою побічного продукту бурякоцукрового виробництва – жому; описано результати експериментальних досліджень отримання пектиновмісних порошків шляхом низькотемпературного зневоднення жому. It was found modern views on the feasibility of using in the diet pektynovmisnyh dietary supplements derived from different types of plant material, including secondary raw materials. Displaying prospects of using for this purpose a by-product of sugar beet - pulp, described experimental results of a pektynovmisnyh powders by low-temperature dehydration pulp.

Опис

Ключові слова

пектин, харчова клітковина, жом, заморожування, pectin, dietary fiber, pulp, freezing, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

This article represents the analysis of the modern viewpoints concerning the usage of pectin-containing additives obtained from various kinds of plant raw material.
Сімахіна, Г. О. Пектиновмісні порошки з жому бурякоцукрового виробництва / Г. О. Сімахіна //Цукор України. - Цукор України. - 2012. - № 8. - С. 13-17.

Зібрання