Оптимізація каналів розподілу та її вплив на підвищення продуктивності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі запропоновано методичний підхід щодо визначення продуктивності використання ресурсів одного каналу в порівнянні з іншим або для порівняння результатів продаж одного товару з результатами продажів іншого в конкретному каналі за допомогою АВС-аналізу. Такий підхід дає можливість управляти кожним типом каналів розподілу та підвищувати продуктивності збутової системи та підприємства в цілому. The article presents a methodical approach to the determination of the efficiency of resource channel use over another or to compare the results of the sale of one product with another sales results in a specific channel using ABC analysis. This approach makes it possible to manage each type of distribution channels and increase productivity distribution system and the whole enterprise.

Опис

Ключові слова

продуктивність підприємства, збут товарів, критерії вибору учасника каналу розподілу, АВС-аналіз, performance, sales of goods, criteria for the selection of distribution channel, ABC analysis, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Розумей, С. Б. Оптимізація каналів розподілу та її вплив на підвищення продуктивності підприємства / С. Б. Розумей, Л. В. Капінус, Н. П. Скригун // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. - К.: КНЕУ, 2004. – Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. - С. 273-284.

Зібрання