Перспективи розвитку beauty-туризму на основі ресурсної бази курортних територій України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Роботу присвячено дослідженню перспектив та доцільності розвитку beauty-туризму на території України. Висвітлена сутність поняття «beauty-туризм», як перспективного напрямку розвитку туристичного ринку. В роботі розглянуто важливість створення нових видів туризму та встановлений взаємозв’язок організації beauty-туризму і наявних ресурсів курортних територій України. Проаналізований сучасний стан надання рекреаційних послуг в Україні та можливість виведення даних послуг на міжнародний рівень. Виявлені основні перспективи розвитку «beauty-туризму» на території України.

Опис

Ключові слова

санаторно-оздоровчі заклади, санаторно-курортні послуги, рекреаційні ресурси, beauty-tourism, spa-tourism, beauty-industry, sanatoriums, recreational resources, кафедра туристичного та готельного бізнесу, sanatorium-resort services

Бібліографічний опис

Розметова, О. Г. Перспективи розвитку beauty-туризму на основі ресурсної бази курортних територій України / О. Г. Розметова, О. В. Цишек // Молодий вчений. – 2018. – № 12 (64). – С. 10–13.

Зібрання