Чи можливий принцип золотого перерізу у вільному вірші?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті виконаний гармонійний аналіз віршів так званого "белокуровского циклу" Василя Голобородька з позицій "золотого перетину". Показано, що апріорі стійкий (для метричного віршування) кульмінаційний пункт твори, відзначений точкою "золотого перетину", у вільному вірші може міняти місце відповідно до гармонійністю слого-і строфораздела, акцентування і кількості слів у рядку, тим самим залучаючи до створення "пуанта "вірші більш широкий асоціативний ряд. The article presents an analysis of some poems from the so-called „Bilokurian cycle" by Vasyl Holoborod’ko with „golden section" principled considered there. There was shown that the “golden" climax point (which would a priori be stable for a metric verse work) may change its place in a free verse poem according to the number of stanzas, syllables, accents or lines. That is the way for a poet to involve the wider associative row to create the strong and lapidary Wendepunkt in the poem.

Опис

Ключові слова

золотий переріз, гармонія, поезія, вільний вірш, творчість В.Голобородька, пуант, кафедра гуманітарних дисциплін, golden section, harmony, poetry, free verse, work V.Holoborodka, pointe

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Чи можливий принцип золотого перерізу у вільному вірші? / Н. В. Науменко // Питання літературознавства : наукоава збірка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 84. – С. 62–69.

Зібрання