Сучасні форми концентрації капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджуються сучасні форми концентрації капіталу, їх виникнення та тенденції розвитку, як невід’ємної частини глобального ринкового середовища.
The article are describe to investigate of modern accumulated capital forms, them appearance and tendency development, as integral part global market mechanism.

Опис

Ключові слова

капітал, capital, концентрація капіталу, форми концентрації капіталу, глобальна економіка, capital concentration, form, concentration of capital, global economy, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Сучасні форми концентрації капіталу / Т. А. Нікітіна // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2006. - Вип. 9. - С. 315–323.

Зібрання