Співвідношення кінематичних, динамічних і енергетичних параметрів за синтезу технологічних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано аналіз вимог і співвідношень кінематичних, динамічних і енергетичних параметрів, що супроводжують синтез технологічних машин.
The analysis of requirements and ratios of kinematic, dynamic and energetic parameters accompanying the synthesis of technological machines.

Опис

Ключові слова

параметри, машина, кінематика, динаміка, енергія, energy, machine, kinematics, dynamics, parameters, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Полатайло, Д. М. Співвідношення кінематичних, динамічних і енергетичних параметрів за синтезу технологічних машин / Д.М. Полатайло, В.А. Піддубний // Харчова промисловість. – 2008. – №7. – С. 69-70.

Зібрання