Кольорова гама в оформленні упаковки пивної продукції як ключовий засіб комунікації зі споживачем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті доведено важливість створення та використання оптимальної кольорової гами при оформленні пляшок з продукцією на ринку пива. З’ясовано, які кольори найчастіше використовують лідери ринку при оформленні продукції для різних цінових сегментів та проаналізовано їх вплив на процеси донесення необхідної інформації до споживачів та прийняття рішення про покупку. Обґрунтовується вибір білого, червоного, синього, оранжевого та чорного як найбільш оптимальних кольорів для оптимальної етикетки. The article devoted to importance of creation and use of optimum color scale in case of registration of bottles with products in the market of a beer industry. It is found out what colors are used most often by market leaders in case of registration of products for various price segments and as they influence processes of the report of necessary information to consumers and decision making about purchase. The choice white, red, blue, orange and black as most optimum colors for the label is proved.

Опис

Ключові слова

колір, асоціація, етикетка, вплив на споживачів, мотивація до купівлі, color, association, impact on consumers, label, motivation to purchase, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Скригун, Н. П. Кольорова гама в оформленні упаковки пива як ключовий засіб комунікацій зі споживачем / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, Н. М. Білодідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – Ч. 2. – №20. – С. 101-105.

Зібрання