Аналіз та узагальнення даних по складу природних вод України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Узагальнено результати моніторингу якості вод лікеро-горілчаних підприємств України. Аналіз показав, що високий вміст мінеральних солей спостерігається в південних областях України. Окислюваність води змінюється в межах 0,5 – 20 мг/дм3. Перевищення вмісту кремнію спостерігається в усіх регіонах. На основі результатів досліджень розроблено універсальну комплексну схему очистки та кондиціювання води для лікеро-горілчаного виробництва. Summarized results of the monitoring of water quality liqueur and vodka plants of Ukraine. The analysis showed that high content of mineral salts is observed in southern regions of Ukraine. Oxidation of water varies from 0,5 to 20 mg/dm3. The excess of the silicon content is observed in all regions. Based on the results of research developed the universal complex scheme of treatment and conditioning of water for distillery production.

Опис

Ключові слова

кремній, вода, окислюваність, твердість, залізо, марганець, нітрати, silicon, scheme, water, oxidability, hardness, iron, manganese, nitrates, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Аналіз та узагальнення даних по складу природних вод України / В. П. Ковальчук, В. К. Янчевський, С. І. Олійник та ін. // Актуальные проблемы водоподготовки и водоснабжения : сборник материалов ІІІ выставки-конференции «Вода 2000», «Актуальные проблемы водоснабжения и водоотведения стран Черноморского региона». – Одесса: Одесводоканал, 2000. – С. 103-107.

Зібрання