Синтетичний характер навчального середовища при організації дистанційного навчання творчо-практичних дисциплін в умовах пандемії та соціальних катаклізмів (на прикладі курсів “Журналістьский фах”, “Дизайн у рекламі та PR”)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розмежуванню специфіки трансформації творчих і практичних предметів у дистанційне навчання у вищому навчальному закладі. Особливості використання дидактичних елементів курсу на платформі Moodle та в межах позаплатформових ресурсів вивчалися на прикладі курсу «Журналістська спеціальність (фотожурналістика)», який розміщений на сайті дистанційного навчання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, та «Дизайн в рекламі та PR», навчально-методичний пакет, розміщений на веб-порталі Національного університету харчових технологій.

Опис

Ключові слова

навчальне середовище, дистанційне навчання, Moodle, заклади вищої освіти, institutions of higher education, learning environment, distance learning, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Антонова, О. Синтетичний характер навчального середовища при організації дистанційного навчання творчо-практичних дисциплін в умовах пандемії та соціальних катаклізмів (на прикладі курсів “Журналістьский фах”, “Дизайн у рекламі та PR”) / О. Антонова // Europian vector of development of the modern scientific researches : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – P. 185–213.

Зібрання