Математична модель рівняння для зворотних реакцій, що відбуваються за постійного об’єму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто математичну модель рівняння зворотних хімічних реакцій, що відбуваються за постійного об’єму. Отримано розв’язки цих рівнянь у вигляді розв’язків звичайних диференціальних рівнянь.
Mathematical model of equation for reverse chemical reaction, which is passing in a case of constant volume is considered. Writers have received solutions of given problem in form of solutions of ordinary differential equations.

Опис

Ключові слова

диференціальне рівняння, differential equation, зворотна реакція, хімічна реакція, загальний розв’язок, розв’язок задачі Коші, return reaction, chemical reaction, general solution, solution of Cauchy problem, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Ткачук, А. М. Математична модель рівняння для зворотних реакцій, що відбуваються за постійного об’єму / А. М. Ткачук // Харчова промисловість. - К.: НУХТ, 2008. - № 7. - С. 108 - 110.

Зібрання