Удосконалення перехідних процесів та обладнання для очищення цукрових буряків від домішок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню процесів очищення коренеплодів буряків від забруднень з метою підвищення технологічної якості сировини у цукровому виробництві. This thesis investigates existing processes of beetroots cleaning from potentially remains with the aim to increase the technological quality of commercial beetroots in sugar production.

Опис

Ключові слова

зв’язана забрудненість, очисні пристрої, гідротранспортування, сепарація, сухе очищення, associated contamination, cleaning devices, hydrotransportation, separation, dry cleaning

Бібліографічний опис

Хоменко, О. І. Удосконалення перехідних процесів та обладнання для очищення цукрових буряків від домішок : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Хоменко Олексанр Іванович ; НУХТ. - К., 2011. - 21 с.