Методи навчання як найважливіші компоненти навчального процессу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті описано основні методи навчання іноземних мов та дана їх загальна характеристика, розглянуто технології навчання, їх особливості у процесі вивчення іноземних мов. It is overviewed in the article the main methods of learning foreign languages, and given their general characteristics. It is described the technologies of learning foreign languages, their particularities during the process of foreign language studying.

Опис

Ключові слова

метод навчання, технологія навчання, механізм, methods of learning, technologies of studying, mechanism, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Методи навчання як найважливіші компоненти навчального процессу / Л. В. Власенко, І. І. Суліма // Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності: збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного пед. університету ім І. Франка, 2013. – С. 219-223.

Зібрання