Розвиток поглядів на неп у радянській історіографії в1930-1991роках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

Автори

Бакуменко, Олександр Петрович

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається зміна пануючих впродовж 1930-1991 рр. у роботах радянських істориків поглядів на нову економічну політику (НЕП) що проводилася в 20-ті роки XX ст. в СРСР. This article explains how to change prevailing over 1930-1991 gg. by Soviet historians views on the wire in the 20-ies of XX century. Soviet New Economic Policy (NEP).

Опис

Ключові слова

економіка, політика, неп, історіографія, СРСР, the economy, politics, NEP, historiography, the Soviet Union

Бібліографічний опис

Бакуменко, О. П. Розвиток поглядів на неп у радянській історіографії в1930-1991роках / О. П. Бакуменко // Вісник Київського славістичного університету. – Київ : КСУ, 2002. – № 12. – С. 36–42.

Зібрання