Психологічні особливості нераціональних думок та їх вплив на розвиток фрустраційної толерантності у студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті здійснено теоретичне обґрунтування доцільності використання методики «Наскільки Ви раціональні?» А. Елліса з метою дослідження нераціональних думок, що впливають на розвиток фрустраційної толерантності у студентів. Проведене емпіричне дослідження з використанням вищезазначеної методики на базі студентів 1-5 курсів Національного університету харчових технологій для визначення умов розвитку фрустраційної толерантності. Проаналізовано отримані результати наукового дослідження з врахуванням 5 тригерів нераціональних думок: «катастрофізація», «надмірна вимогливість до себе», «надмірна вимогливість до інших», «низька фрустраційна толерантність» та «самооцінка». Визначено загальний рівень раціональності студентів та його вплив на розвиток їх фрустраційної толерантності. In the article the theoretical analysis of the rationale for the usage of the survey “How rational are you?” by A. Ellis was made with the aim of defining irrational thoughts affecting students’ frustration tolerance. The empirical investigation with the appliance of the above-mentioned phenomenon on the basis of the 1-5 th grade students of the National University of Food Technologies was performed in order to define conditions for frustration tolerance development. The acquired evidence of research was analyzed according to its 5 triggers of irrational thoughts: “awfulising”, “low frustration tolerance” “self-directed shoulds”, “other-directed shoulds”, “self-worth”. The general level of students’ rationality with its affect the frustration tolerance development was determined.

Опис

Ключові слова

фрустраційна толерантність, раціональні думки, студент, frustration tolerance, irrational thoughts, students, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Психологічні особливості нераціональних думок та їх вплив на розвиток фрустраційної толерантності у студентів / Н. О. Божок // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський наук.-практ. журнал : спец. темат. вип. «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору школи». – 2018. – Т. 4 (82), № 6. –С. 124-135.

Зібрання