Комплексний поліфункціональний збагачувач для виробництва кисломолочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано доцільність використання комплексного поліфункціонального збагачувача з плодів обліпихи, квіткового пилку і меду для виробництва кисломолочних продуктів функціонального призначення. При використанні поліфункціонального збагачувача в кисломолочних продуктах підвищується їх поживна і біологічна цінність, що робить їх цілком інноваційними та конкурентоспроможними продуктами на сучасному ринку. Вивчено органолептичні і фізико-хімічні показники отриманих кисломолочних продуктів. Justifieddy the expediency of an integrated polyfunctional fortificant of sea buckthorn berries, pollen and honey for the production of a functional purpose fermented milk products usage. Application of the polyfunctional fortificant in fermented milk products increases their nutritional and biological value, making them quite innovative and competitive products on today’s market. Organoleptic and physicochemical parameters of the obtained fermented milk products were studied.

Опис

Ключові слова

обліпиха, квітковий пилок, мед, комплексний поліфункціональний збагачувач, функціональний кисломолочний продукт, sea buckthorn berries, pollen, honey, integrated polyfunctional fortificant, functional purpose fermented milk products, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Гойко, І. Ю. Комплексний поліфункціональний збагачувач для виробництва кисломолочних продуктів / І. Ю. Гойко // International Scientific journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. – 2017. – Special number. – P. 60-65.

Зібрання