Розробка програми обліку і аналізу нещасних випадків на виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена програма «Analysis_of_accidents 1.0» для обліку та аналізу нещасних випадків на виробництві на основі даних звітів за формою Н-1. Програма сконструйована за допомогою мови програмування С++. «Analysis_of_accidents 1.0» дозволяє створювати банк даних необхідний для аналізу причин та обставин нещасних випадків на виробництві; формувати, друкувати, надсилати по електронній почті звіти актів за формою Н-1.
The program is constructed by a programming of C++ language. «Analysis_of_accidents 1.0» allows to create the bank of data necessary for the analysis of reasons and circumstances of industrial accidents; to form, to print, to send on electronic e-mail reports of acts on a form N-1.

Опис

Ключові слова

виробничий травматизм, production traumatism, нещасний випадок, звіт за формою Н-1, форма Н-2, accident, report on a form Н-1, form of Н-2, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Розробка програми обліку і аналізу нещасних випадків на виробництві / B. C. Гуць, О. В. Євтушенко, Н. В. Володченкова, А. М. Литвиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2012. – № 42. – С. 61–68.

Зібрання