Роль соціального та біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджуються роль соціальних та біологічних чинників у поведінці особи злочинця кримінологічний аспект. Автори прийшли до висновку, що науково обґрунтовані запобіжні заходи, які враховуватимуть усі аспекти, що впливають на поведінку особи злочинця, є основою ефективної профілактики індивідуальної злочинної поведінки. The article examines the role of social and biological factors in the behavior of the offender in the criminological aspect. The authors came to the conclusion that scientifically grounded preventive measures that take into account all aspects that affect the behavior of the offender are the basis for effective prevention of individual criminal behavior.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, соціальні чинники, біологічні чинники, поведінка злочинця, індивідуальна профілактика, комплексність досліджень, social factors, biological factors, criminal behavior, individual prevention, complexity of research

Бібліографічний опис

Нікітін, Ю. В. Роль соціального та біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз / Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Юридична наука. – 2017. – № 10 (76). – C. 105–113.

Зібрання