Особливості фізичної підготовки до професійної діяльності студентів економічного факультету Національного університету харчових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглянуті теоретичні основи системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. Вивчається вікова динаміка загальних і спеціальних фізичних здібностей студентів НУХТ 1-3 курсів. Розроблено трирівневу диференційовану оцінку загальних і професійно-прикладних фізичних здібностей на останньому етапі фізичної підготовки для виконання професійних обов'язків. The theoretical basis of the system professionally-applied physical preparation of students are considered in the work. Age dynamics of the general and special physical abilities of students 1-3 courses male NUFT is investigate. Three-level differentiated assessment of general and vocational applied physical abilities mentioned above contingent at the last phase of physical training to perform professional duties is developed.

Опис

Ключові слова

фізична підготовка, студенти, рhysical training, students, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Назарова, І. І. Особливості фізичної підготовки до професійної діяльності студентів економічного факультету Національного університету харчових технологій / В. М. Данилюк, І. І. Назарова, О. П. Розпутній // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму: зб. наук. праць за матеріалами І Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. 29 лют., 2016 р. - Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2016. – С. 227-233.

Зібрання