Сучасні методи оцінки вартості брендів у світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто підходи до оцінки брендів, переваги та недоліки використання окремих методів оцінки, особливості використання на практиці
The article considered to estimation brands, advantage and defect of the use the methods of the estimation, particularities of the use in practice

Опис

Ключові слова

бренд, brand, оцінка брендів, методи оцінки, estimation brands, methods of the estimation, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Болотіна, І. М. Сучасні методи оцінки вартості брендів у світі / І. М. П'янкова, О. В. Болотіна //Наукові праці НУХТ. — 2010. — № 35. — С. 22-27.

Зібрання