Методичні засади формування інвестиційної програми підприємства за параметрами операційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована модель формування інвестиційної програми підприємства за параметрами операційної діяльності. Викладені основні методичні положення поетапного обґрунтування даної програми.
The model of enterprise's investing program formation according to the pa-rameters of operating activity is offered. The basic methodical theses of basing this program according to the stages are stated.

Опис

Ключові слова

операційна діяльність, operating activity, інвестиційна програма, операційна стратегія, параметричні характеристики, інвестиційні проекти, операційна віддача, investing program, operating strategy, parametrical characteristics, investing projects, operating return, операционная отдача, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Методичні засади формування інвестиційної програми підприємства за параметрами операційної діяльності / С. А. Стахурська // Наукові праці НУХТ, 2009. - № 29. - С. 119-121.

Зібрання