Фольклор як джерело жанрів, ідей та образів у творчості українського поета-шістдесятника Миколи Вінграновського

Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті йдеться про синтез традиційної та індивідуальної творчості поета-шістдесятника Миколи Вінграновського. The author deals with the synthesis of traditional and individual creativity of the poet of the sixties Nicholas vinogradovskogo.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, традиція, творчість, синтез, синергетика, свідомість, поетика, poetics, tradition, creativity, synthesis, synergy, consciousness

Бібліографічний опис

Векуа, О. В. Фольклор як джерело жанрів, ідей та образів у творчості українського поета-шістдесятника Миколи Вінграновського / О. В. Векуа // Україністика: минуле, теперішнє, майбутнє. Мова. Література. Культура : колективна монографія. – 2015. – С. 53–59.

Зібрання