Визначення доцільності та ризикованості інтеграційних процесів на різних стадіях розвитку організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто доцільність та ефективність інтеграційних процесів на різних стадіях розвитку організації. Визначено загальні та специфічні ризики, що супроводжують процеси злиття та поглинання. Expediency and efficiency of integration processes is considered on the different stages of development of organization. General and specific risks which accompany the processes of confluence and absorption are certain.

Опис

Ключові слова

інтеграція, об’єднання, інтегрована структура, integration, association, integrated structure, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Визначення доцільності та ризикованості інтеграційних процесів на різних стадіях розвитку організації / Н. С. Скопенко, Т. Л. Мостенська // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізацій них викликів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 12-25 вересня 2010. – Хмельницький: ХНУ, 2010. - Т. 1. – С. 140-143

Зібрання