Стратегія розвитку харчової промисловості Харківської області

Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано стан харчової промисловості регіону протягом 2000-2002 рр., визначено основні галузі спеціалізації та найпотужніші підприємства. На основі оцінки фінансових показників підприємств харчової промисловості різних форм власності регіону та проведеного SWOT-аналізу обґрунтовано основні стратегічні цілі і завдання та розроблено прогнозовані показники розвитку харчової промисловості регіону та виробництва основних видів харчової продукції в натуральному виразі до 2015 року. The state of the food industry in the region during the 2000-2002 biennium, the main area of specialization and most powerful companies. Based on the evaluation of the financial performance of food industry enterprises of different ownership region and conducted SWOT- analysis proved the key strategic goals and objectives and projections developed by the food industry in the region and the production of basic foodstuffs in kind in 2015.

Опис

Ключові слова

форми власності і господарювання, інституціональна структура, харчова промисловість, показники розвитку, ownership and management, institutional structure, food, indicators of development, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Стратегія розвитку харчової промисловості Харківської області / Л. В. Страшинська // Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Харківської області на період до 2015 року: наук. вид. – К.: Рада по вивч. прод. сил України НАН України, 2005. – 214 с.

Зібрання